Kriminalitet

Kriminella i Dalarna blir allt yngre

1:59 min

Ungdomar under femton år hamnar allt oftare i kriminella kretsar. Enligt socialtjänsten i Borlänge så ökar antalet barn som far illa och missbruket accelererar.

– Kommunerna och socialförvaltningarna har ett väldigt stort arbete i det här, säger Mats Lagerblad som är lokalpolisområdeschef i Borlänge.

Förra året fick Borlänge kommun ett bidrag av regeringen för att kunna fokusera på de medborgare som står utanför samhället bland annat när det gäller jobb, utbildning och hemlöshet.

– Det är ju på ett sätt felräkningspengar. Jag tror vi fick åtta miljoner, säger Tomas Ahlin som är socialchef i Borlänge.