Rådgivning kan minska upprepade aborter

1:51 min

Upprepade aborter kan förebyggas om abortmottagningarna förbättrar sin preventivmedelsrådgivning, enligt en ny studie.

Siri, som har gått igenom flera aborter, tycker att rådgivningen i samband med abort är viktig.

– Man känner en omedelbar skam och skuld för att man blivit oplanerat gravid. Då handlar det om att bli bemött med empati och respekt i ett längre möte. Kanske att preventivmedelsrådgivningen inte ska vara på 20 minuter eller en kvart.

Tvåbarnsmamman Siri har blivit oplanerat gravid flera gånger, och haft svårt att hitta ett preventivmedel som hon mår bra av.

Det är ett återkommande tema i den doktorsavhandling som barnmorskan Helena Kilander från Höglandssjukhuset i Eksjö har gjort vid Linköpings universitet.

Hon följde 987 kvinnor som gjorde abort år 2009.

En fjärdedel av kvinnorna kom tillbaka för att göra en ny abort inom ett par år. Många av dem hade fått p-piller utskrivet, men inte tagit tabletterna.

En möjlig förklaring till det trädde fram i djupintervjuer med 13 kvinnor som gjort abort och 21 personer som jobbade inom abortvården, både barnmorskor och läkare.

– Kvinnor har negativa erfarenheter och har mått dåligt av preventivmedel. Och här ser vi att det är vanligt att kvinnor inte vågar uttrycka sin rädsla. Man känner redan att man misslyckats med att skydda sig från att bli oönskat gravid, säger Helena Kilander, som menar att kvinnor undviker att visa sin skepsis, med risk för att bli skuldbelagda.

Varje dag går nästan 100 kvinnor i Sverige igenom en abort. Och det är vanligare här, än i övriga Norden, att kvinnor gör fler aborter än en.

– Även om det finns få negativa långtidseffekter av att genomgå abort så är det vanligt att det här är en stressfylld händelse i kvinnors liv.

Preventivmedelsrådgivning ska enligt lag erbjudas i samband med abort. Men rådgivningen kan alltså förbättras, menar barnmorskan Helena Kilander.

I sin studie lät hon kvinnor som gjort abort vara med och ta fram förslag på förbättringar, som testades på tre kliniker – bland annat att ge patienten mer tid, ställa öppna frågor och ge tydlig information om både för- och nackdelar med olika preventivmedel.

Majoriteten av patienterna på de här klinikerna valde spiral eller p-stav, som är det mest effektiva sättet att förhindra en ny graviditet.

Och en förbättrad rådgivning är ett steg i rätt riktning tycker Siri, som själv mått dåligt av p-piller, och provat flera preventivmedel som inte passat.

– Att fatta ett beslut om preventivmedel, som har påverkan på kroppen, ska vara välinformerat och kännas tryggt.

Fakta: Spiral bästa skyddet

  • 987 kvinnor följdes i studien.
  • 454 kvinnor fick p-piller utskrivet i samband med aborten.
  • 28 % av kvinnorna som fått p-piller återkom för att göra en ny abort inom tre år.
  • Bland dem som fick spiral eller p-stav (335 st) återkom 13 % för att göra en ny abort. 

Hela doktorsavhandlingen finns att läsa här.

Här kan du höra ett längre reportage om studien och om två kvinnors egna erfarenheter av abort.