Oljegröda förädlas för kyligare breddgrader

2:02 min

Det är ont om jordbruksgrödor som klarar det hårda klimatet i nordligaste Sverige. Men nu håller forskare på att ta fram en ny gröda, som kan fungera i kyligare temperaturer - fältkrassing.

Det är forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet som nu håller på att förädla fram oljegrödan fältkrassing - som går att odla i både Västerbottens och Norrbottens län. Och grödan är välkommen. 

– Det är jätteintressant att det kommer en pionjär, en ny gröda, som skulle kunna ta plats i våran växtföljd på lanbruken, säger Hulda Wirsén lantbruksrådgivare på hushållningssällskapen i Västerbotten och Norrbottens län.

Att fältkrassingen låter sig odlas i det hårda klimatet i norr beror delvis på att den är förädlad från den fältkrassing som växer vilt i Sverige och därför är anpassad för ett nordligt klimat. Alla andra jordbruksgrödor som odlas i Sverige är ursprungligen importerade från andra delar av världen, på betydligt sydligare breddgrader.

Sedan 1990 har nästan en fjärdedel av jordbruksmarken i Norrbotten försvunnit genom igenväxning säger Hulda Wirsén - och kanske kan fältkrassingen bidra till att vända den trenden.

– Det här är ett välkommet initiativ att kunna nyttja våra jordbruksmarker mycket bättre, att nyttja våra grundläggande naturresurser, säger hon. 

Fältkrassingen är en så kallad oljegröda, och oljan är tänkt att användas som fordonsbränsle. Men efter tio års förädlingsarbete till en kostnad av 30 miljoner kronor, så är fältkrassingen ännu inte tillräckligt förädlad, inte tillräckligt högproducerande.

Det kommer att krävas minst lika mycket tid och lika mycket pengar till, säger Sten Stymne som är professor emeritus i växtförädling vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– Runt 2030 borde det kunna vara realistiskt att man börjar odla det här kommersiellt i begränsad skala, säger han.