Festival stoppar sommarlovsändring

Planerna på att förlänga skolornas vårtermin nästa år så den skulle sluta veckan före midsommar blir inte av, det beror på att skolavslutningen då skulle bli samma dag som Hulstfredsfestivalen börjar.

Därför har länets kommuner enats om att avslutningen ska bli två veckor före midosmmar, vilket blir 9 Juni dvs ungefär som vanligt. Dock ska en disukssion tas upp med festivalarrangörerna om att försöka senarelägga festivalen till ett annat år.

Det här skrivs i Barometern-OT idag