Vårdnadstvisten som rört upp hela Sverige

15 min

Den uppmärksammade vårdnadstvisten där mamman förlorade vårdnaden om sina två barn till pappan som tidigare dömts för att ha misshandlat barnen.

En dom i Svea Hovrätt i veckan, i en gotländsk vårdnadstvist, har väckt starka känslor.

En pappa fick ensam vårdnad om de barn som mamman ville ha ensam vårdnad om.

Det som väckt uppmärksamhet är att mannen tidigare dömts för misshandel av de båda barnen. Barnen har bott hos mamman de senaste fem åren, men eftersom domstolen anser att hon bara gjort ett fåtal försök till det umgänge som pappan fått rätt till tidigare i vårdnadstvisten, förlorar hon nu helt vårdnaden.

Hör intervjuer med pappans ombud Shantu Wahlgren och mammans nya advokat Thomas Bodström, samt hovrättsrådet Christina Brobacke i ljudklippet.