Föräldraledigheten mer ojämlik än statistiken

2:29 min

Uttaget av föräldraledighet är mindre jämställt än försäkringskassans statistik visar. Mammor tar nämligen ut fler obetalda dagar med sitt barn än papporna gör.

Per Holmäng har varit föräldraledig med sin son Lars, 16 månader, sedan september förra året.
 
Precis som många andra föräldrar har Per och hans flickvän Hillevi valt att inte ta ut föräldrapenning alla dagar i veckan. Hillevi har tagit ut tre dagar per vecka, medan Per tagit ut fem. Resten av dagarna är de hemma utan ersättning. 

– Vi har inte behövt tänka så mycket på den ekonomiska biten, vi har velat spara så mycket dagar som möjligt tills Lars är lite äldre.
 
Men trots att Hillevi varit föräldraledig något längre än Per kommer det i Försäkringskassans statistik se ut precis tvärtom, alltså som att Per skulle ha varit hemma mest.

Försäkringskassan räknar nämligen endast antalet dagar med föräldrapenning när man redovisar statistiken över hur länge föräldrarna är hemma med sina barn. De obetalda dagarna syns inte.

Då ser det ut som att papporna i genomsnitt tar ut en fjärdedel av föräldraledigheten under barnets två första år med mammorna tar ut resten.

Men för några år sedan började myndigheten göra skattningar över hur länge föräldrarna är hemma med sitt barn, oavsett om de får ersättning eller inte.

Skattningarna visar att papporna i genomsnitt bara är hemma med barnet en femtedel av tiden. Niklas Löfgren är analytiker på Försäkringskassan.

– Det betyder att kvinnor är hemma mer obetalt, det påverkar ekonomin och pensionen.