FOLK OCH KULTUR 2019

Kulturföretag möts av flera hinder

2:04 min

Svenska företag i kulturella branscher är mer globala, digitala och optimistiska än näringslivet i stort. Men samtidigt upplever de stora hinder, som tidsbrist och svårigheter att nå ut internationellt. Det visar en rapport från Tillväxtverket som i dag presenteras på det kulturpolitiska konventet Folk och kultur i Eskilstuna.

Lyssna också: Teaterföretagare: "Saknas tid"

– Sammanfattningsvis sticker de här företagen ut ganska mycket på många områden och är något av en udda fågel i näringslivet. Men de är ganska många och en stor och viktig andel av näringslivet, säger Therese Wallqvister, analytiker på Tillväxtverket.

Tillväxtverkets siffror kommer från en enkät som besvarats av 1 000 företag i kulturella och kreativa branscher, från film och scenkonst till reklam och mode.

Enkäten visar att kulturföretag oftare än genomsnittet drivs av kvinnor, är digitala och tror på ökad lönsamhet. De exporterar och tar fram fler varor och tjänster än de flesta andra företag i näringslivet.

Men trots framgång upplever kulturföretagen ändå sig möta större hinder än genomsnittet. Det är svårt för dem att nå ut internationellt och att få tid för kärnverksamheten.

Enligt Therese Wallqvister på Tillväxtverket är en förklaring att kulturföretag ofta är så kallade soloföretag med få eller inga anställda.

En av rapportens rekommendationer till regeringen är att satsa mer på den typen av företag.

– Det görs väldigt bra satsningar på regional nivå men vi skulle vilja att de kompletterades på nationell nivå i större utsträckning än idag och att man då anpassar näringsfrämjandet till att det är många soloföretag.

Kulturminister Amanda Lind (MP) säger att hon kommer att ta del av Tillväxtverkets rapport

– Jag tror absolut att vi behöver titta på generella förenklingar för att vara egen- och småföretagare idag och just på de kulturella och kreativa näringarna, för det här är en växande bransch i Sverige, säger hon.