Forskare vill ha torskfiskestopp

Får forskarna bestämma blir det inget torskfiske alls i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön nästa år. Det är Internationella havsforskningsrådet (ICES) som på måndagen offentliggjorde sina rekommendationer inför förhandlingarna om nästa års fångstkvoter, som förs inom EU.

Liksom förra året avråder man bestämt från fortsatt torskfiske eftersom läget för torskbeståndet i Västerhavet är allvarligt.

Forskarna oroas även över att bestånden av småfiskarna vitlinglyra och tobis är ”alarmerande svaga”. De utgör mat för större fiskar och fåglar och är mycket viktiga för hela det marina ekosystemet, enligt Joakim Hjelm, forskare på Fiskeriverket och svensk representant i ICES.