Gruvbolag fick nej till att bryta mineral – överklagar

0:35 min

I mitten av januari fick Tertiary Gold Limited avslag från Bergstaten på sin ansökan om att bryta flusspat vid Kyrkberget. Nu överklagar de beslutet till regeringen.

För en månad sedan berättade vi att företaget företaget Tertiary Gold Limited fått avslag på sin ansökan att bryta av mineralet flusspat vid Kyrkberget i Storumans kommun.

Länsstyrelsen i Västerbotten har tidigare sagt nej till projektet på grund av påtaglig skada för rennäringen, och det är också Bergstatens bedömning.

I närheten av det tilltänkta brytningsområdet ligger Natura 2000-området Kyrkbergstjärnen och naturreservatet Kyrkberget. En del av området är utpekat som riksintresse för rennäringen.

Nu har företaget alltså överklagat Bergstatens beslut till regeringen.

Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan inom den svenska statliga förvaltningsmyndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Enligt Bergstatens hemsida används omkring hälften av all flusspat i tillverkning av fluorvätesyra.

Fluorvätesyra är en mycket starkt frätande och giftig syra som kan lösa upp glas, och används bland annat i rening av aluminium och uran, och vid etsning av glas och kisel. Det används även vid framställning av teflon och freoner, och i stål- och aluminiumframställning.

Största producenten är av flusspat Kina. I Sverige finns ingen brytning av mineralet.