Spelar det nån roll hur ofta unga har sex?

7:41 min

På torsdag är det alla hjärtans dag, men är kärleken på nedgång i Sverige? Enligt studier från USA och Japan har dagens unga mindre sex än de senaste generationerna hade i sin ungdom.

Den ökande psykiska ohälsan, svårare att flytta hemifrån och en lägre alkoholkonsumtion kan bidra till att det liggs mindre. Men samtidigt kan sexologen Pelle Ullholm på RFSU vittna om att unga i Sverige onanerar mer än tidigare och har sex på sätt som studier traditionellt inte dokumenterat. Folkhälsomyndigheten har utrett ungas sexuella hälsa och 90 procent av de svarade var inte missnöjda med sitt sexliv.

Myndigheten har inget fokus på att kartlägga frekevensen i unga svenskars sexliv. Utredaren Anna-Chuchu Schindele ifrågasätter om intresset för hur ofta unga har sex är den mest relevanta frågan i sammanhanget.

Men vad går det egentligen att säga om den svenska ungdomens sexvanor?