Socialtjänst kritiseras allt mer

Mest kritik får kommunerna för sin vård av de äldre och funktionshindrade och för sitt arbete med barn och familjer.
Förra året granskades drygt 1000 verksamheter inom socialtjänsten. Där har 40 procent av de granskade verksamheterna inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och arbetet med barn, unga och familjer brister, enligt länsstyrelserna. Oftast handlar kritiken om att personer inte får den hjälp som socialtjänsten har beslutat om.