Kampanj mot svartsprit i södra Sverige

I södra Sverige dricks det för mycket illegal alkohol; det anser man på Socialdepartementets Alkoholkommitté. Nu drar man gång en stor kampanj för att övertala folk att sluta köpa svartsprit.

Uppdraget att genomföra kampanjen kommer från regeringen. Budgeten ligger på 15 miljoner kronor som ska användas till annons- och informationskampanjer, främst riktade till föräldrar.

Satsningen görs bara i Skåne och de andra södra landskapen, eftersom problemen med försäljning av insmugglad alkohol är störst här.