Regeringen föreslår utvidgat stöd till enmansföretag

2:26 min

Förslaget är en del av uppgörelsen med Centerpartiet och Liberalerna och skulle innebära att den sänkta arbetsgivaravgiften för första anställningar i enmansföretag dubbleras.

– Det handlar om att fler ska anställas så att fler människor får jobb. År 2018 var det 7000 företag som använde det här stödet och vi hoppas såklart att det är många fler som ska våga ta steget och anställa för första gången, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Det så kallade växa-stödet innebär att enmansföretag som anställer för första gången får en nedsättning av arbetsgivaravgiften under anställningens första år. Utvidgningen skulle innebära att stödet förlängs till att gälla under de första två åren.

– Om man driver ett eget företag och ska anställa någon för första gången så är det ofta ett stort beslut. På det här sättet får man en dubbelt så stor rabatt som idag, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Stödet har i sin nuvarande form funnits i drygt ett år ochh har hittills inte utnyttjats i den utsträckning regeringen hade hoppats på. För år 2018 avsattes 1,8 miljarder till växa-stödet, men slutnotan landade istället på cirka 150 miljoner. Den utvidgning som nu föreslås beräknas i sin tur kosta ytterligare 200 miljoner.

– Problemet nu är att stödet är alldeles för okänt så vi hoppas ju att många fler ska få kännedom om stödet och på så sätt också använda det, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

I samband med att växa-stödet infördes riktade Riksrevisionen kritik mot att stödets tänkta effekter på sysselsättningen är oklara. Och någon utvärdering av växa-stödet har ännu inte hunnit göras.

Du säger att stödet är alldeles för okänt, att vi vet för lite om effekterna och att det är för tidigt att utvärdera det, men ändå ska ni gå vidare med en utvidgning av stödet, hur ska man förstå det?

– Genom att vi tycker att det finns en poäng med att man kan få en rabatt när man fattar det stora beslutet att anställa första gången och det bör ju också leda till att fler vågar fatta ett sådant beslut.

Så det finns ett visst egenvärde?

– Jag tror absolut att det finns ett sysselsättningsvärde men det ska naturligtvis utvärderas ordentligt.

Utvidgningen föreslås träda i kraft i augusti i år, men även ska gälla anställningar som påbörjats redan från och med mars.

– Det är för att det inte ska hindra någon att anställa idag eller imorgon, det ska kunna tillämpas omedelbart.