UNGERN

Många barn ger slopad skatt

1:03 min

I Ungern vill regeringen nu få fart på befolkningstillväxten genom att belöna barnafödande kvinnor med skattebefrielser och förmånliga lån.

Ju fler barn, desto mer pengar - det är innebörden i det program som den ungerske premiärministern Viktor Orbán i sitt årliga tal till nationen lanserade för att vända den negativa befolkningstillväxten i Ungern, där fler människor dör än föds varje år.

Det handlar om rejäla skattelättnader och om mycket förmånliga lån, där både skatt och lån kan försvinna helt för de kvinnor som föder tillräckligt många barn.

Ungerska kvinnor som föder minst fyra barn ska helt befrias från inkomstskatt, och den som fött tre barn slipper betala tillbaka det lån på motsvarande drygt 300 000 kronor som hon fått om hon gift sig före 40 års ålder.

Orbán poängterade att det han önskar sig är fler ungerska barn, han avvisar helt tanken på att vända Ungerns och Europas sjunkande födelsetal med ökad immigration.