Kommunen överklagar domen om bergtäkten i Ulvsby

1:20 min

Vid ett extrainsatt kommunstyrelsemöte på måndagsmorgonen beslutade Karlstads kommun att beslutet om att tillåta en bergtäkt i Ulvsby ska överklagas.

I flera år har frågan om den bergtäkt som ett privat företag vill bygga i Ulvsby varit en följetong. I januari gav mark- och miljödomstolen klartecken, och ställde samtidigt krav på en bullervall intill täkten.

Frågan har varit om kommunen skulle överklaga det beslutet, och på måndagsmorgonen kom så beskedet - det blir en överklagan.

I dag röstade en majoritet av kommunstyrelsens ledamöter(S, V, MP och SD) ja till förslaget om att överklaga med röstsiffrorna 7-6.

 – Det var lite nervöst innan även om vi hade förhoppningen om att vinna. Nu känns det skönt att kommunen överklagar, säger Niklas Lindh, glad Ulvsbybo, till P4 Värmland.

Kommunstyrelsen har begärt anstånd till den 13 mars för att närmare få utveckla grunderna för överklagandet. Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till komplettering till överklagandet som ska behandlas vid kommunstyrelsens möte den 12 mars.