Stort problem med levermask i torskar

1:19 min

Projektet med att stödutfodra Östersjöns torsk förlängs. Men det har visat sig att många av torskarna som fiskats upp för att matas har stora problem med levermask.

Maskarna äter upp fiskens lever och det är ett allvarligt tecken, enligt Sven-Gunnar Lunneryd som är professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU:

– I princip finns inte levern kvar.

Projektet som SLU och Eriksberg ligger bakom och som startade förra året går ut på att fiska upp magra torskar och mata dem i speciella odlingskassar i havet.

Men torskarna som fiskats upp för att matas har visat sig ha stora problem med levermask. Maskar som äter upp fiskens lever.

Projektet startade efter att yrkesfiskarna fick mycket magra fiskar  i sina nät. Tidigare slängde man tillbaka fiskarna utan att veta hur det gick för dem.

I projektet har man istället tagit tillvara 300 torskar och förvarat dem i odlingskassar utanför Eriksberg i två månader.

Under den tiden har de matats med fiskarnas bifångst bland annat karp, skarpsill och abborre. 

Våren 2018 blev vattnet snabbt varmt vilket ställde till det och i höstas ställde ett par stormar till det men överlag har projektet varit lyckat och därför får det också nu en fortsättning.

Man har beviljats fortsatt stöd från Baltic Sea 2020 och EU-medel. Pengarna ska bland annat gå till viktig forskning av levermasken.

Blekinge Läns Tidning var först att berätta att projektet får en fortsättning.