Ny avhandling: Ljudkonstnärer släpps in för sent i nya byggen

2:46 min

Konstnärer bakom platsspecifik ljudkonst behöver komma in tidigt i planeringen. Det menar ljudkonstnären Åsa Stjerna i en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Åsa Stjerna undersöker bland annat samspelet mellan konstnären och platsens förutsättningar och hon vill dessutom öka förståelsen för ljudkonstnären.

– Vill man att konst ska vara med och göra skillnad då kräver det att man förstår den komplexa process som ligger bakom verket.

Gör man inte det idag?

– Det finna en jättestor medvetenhet, inte minst hos konstkonsulenter, men det finns väldigt rigida, traditionella strukturer om hur man bygger en plats. Arkitekturen å sin sida finns med i den tidigaste delen och sedan på ett relativt sent stadium kommer konsten in och då har man satt alla premisser innan hur konsten kan vara med och förändra platsen.

– För det spelar ju ingen roll att man kommer in i processen om alla spelregler är satta redan. Konsten måste vara med och omförhandla spelreglerna, säger Åsa Stjerna.

Ljudinstallationen "Himmel nedtagen" finns inne i en nybyggd atriumgård som binder ihop en gammal och en ny byggnad på Sahlgrenska universitetssjukhusets område i Göteborg. Här rör sig mängder av människor varje dag: patienter rullas i sängar av sjukhusets personal, anhöriga passerar på väg till olika avdelningar och mitt i detta samsas konstverket med alla andra ljud. En väderstation som sitter på byggnadens tak styr det som hörs: nederbörd, vind, temperatur och andra parametrar skapar ljuden inne i den rymliga ljusgården.

– Beroende på hur vädret förändras utomhus så ger det utslag i konstverket inomhus och den ingår som en de konstnärliga processerna i min avhandling.

I "Himmel nedtagen" har Åsa Stjerna arbetat på precis det sätt som hon själv förespråkar i sin avhandling. Hon kom tidigt in i byggprocessen och hade möjlighet att påverka utgången redan från start.

– Poängen med min avhandling är att sätta fokus på det som händer innan verket ljuder. 

– Min utgångspunkt med att jobba med ljudkonst är att skapa en fördjupad relation till platsen. Man kommer till en plats i det offentliga rummet, man är inte beredd på lyssnarupplevelsen och så slås man av verket i den bästa av världar. Det ger en ingång som ger en djupare upplevelse av platsen, säger Åsa Stjerna.

Avhandlingen från Göteborgs universitet heter "Before Sound: Transversal Processes in Site-Specific Sonic Practice".