Mindre bistånd ska gå till flyktingkostnader

2:16 min

Det har länge varit strid om hur mycket av biståndet som får avräknas och användas för flyktingmottagning, men nu har Miljöpartiet och Socialdemokraterna nått en överenskommelse.

– Vi har gjort en överenskommelse om de så kallade avräkningarna, om det från biståndet som har varit med och finansierat migration i Sverige. Och det här har varit en källa till en konflikt mellan regeringspartierna, men nu får vi en uppgörelse som gör det här tydligt och transparent och mer förutsägbart hur stor del av biståndet som kan och ska gå till kostnader för migration, säger biståndsminister Peter Eriksson (MP).

Överenskommelsen begränsar till exempel användningen av biståndspengar när det gäller kvotflyktingar, som är cirka 5 000 personer per år.

Överenskommelsen minskar också kommunernas uttag av flyktingkostnader från biståndet, säger Peter Eriksson. Men han kan inte säga hur mycket mer som kommer att kunna gå till verkligt bistånd.

– Långsiktigt när vi jämför prognoser med den gamla modellen och den här nya som vi är överens om nu så blir det lite mer pengar för biståndet och lite mindre avräkningar så att det har betydelse, säger han.

Överenskommelsen innebär dock ingen begränsning i regeringens möjlighet att använda biståndspengar till övriga flyktingar. Till exempel använde regeringen för två år sedan åtta miljarder kronor till flyktingkostnader i Sverige. Skulle antalet flyktingar öka på nytt kommer biståndspengar åter att kunna användas till flyktingkostnader, enligt Peter Eriksson.

Sverige tillhör de länder som fått kritik från OECD DAC som beslutar om reglerna för biståndet, och överenskommelsen är delvis en följd av kritiken, säger Peter Eriksson.

– Ja delvis kan man säga. Det är dels en följd av att regelverket internationellt har förtydligats, men delvis är det ju också en följd av en diskussion som vi har haft inom regeringen och att vi försöker hitta en lösning som är mer långsiktig där, säger biståndsminister Peter Eriksson.