Kronofogden krävs på skadestånd

2:59 min

Stiftelsen Centrum för rättvisa kräver skadestånd av staten eftersom de anser att Kronofogden inte sköter sina in- och utbetalningar.

Småbarnsmamman Anne-Marie Kagarp fick sin lön felaktigt utmätt våren 2018, eftersom hennes inbetalningar inte registrerades i tid.

- Jag ser det smått som en skandal faktiskt, att en så stor myndighet som ändå ska se till att folk betalar i tid och betalar sina skulder fallerar så stort. 

Men kan du inte förstå att det kan bli fel såhär?

- Ja, visst kan det bli fel, men det här känns som ett stort fel. Mitt liv måste fungera och det kan det inte göra utan pengar. 

Under flera år har Kronofogdemyndigheten haft problem med sitt nya it-system Medea, och det har resulterat i långa handläggningstider.

Anne-Marie Kagarps betalningar registrerades inte i tid och pengar utmättes därför felaktigt på två löner våren 2018, för en total summa på ungefär 15 000 kronor.

Dessutom tog över en månad innan hon fick pengarna tillbaka.

Och nu väljer Centrum för rättvisa att kräva skadestånd. I Anne-Maries fall handlar det om ett ideellt skadestånd på 10 000 kronor.

I det andra fallet handlar det om dröjsmålsränta för en borgenär som tvingats vänta på att få tillbaka över 300 000 kronor. 

- Ja det är ju två viktiga principfall som vi driver, vi tycker att de är så pass intressanta att de kan bli vägledande för andra. Det är många som har drabbats av det här. Vi tror att det rör sig om flera tusen personer som drabbats, säger Helena Myrin som är ett av ombuden.

Redan hösten 2017 riktade Justitieombudsmannen allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten för just långa handläggningstider. JO, Lars Lindström, vill inte uttala sig om möjligheterna att få skadestånd, men riktar nu på nytt kritik mot myndigheten i Anne-Marie Kagarps fall. Han tycker det är märkligt att problemen pågått så länge.

- Under hösten 2017 skrev Kronofogden till mig att problemen till skulle vara lösta årsskiftet 2017/2018. Nu verkar de inte vara det, och det ser jag naturligtvis allvarligt på, att det inte är uppfyllt.

Kristin Alm, som är enhetschef för Medelshanteringen på Kronofogdemyndigheten, poängterar att de nu i genomsnitt handlägger betalningar inom fem dagar, men ber om ursäkt för att myndigheten inte skötte löneutmätningen på rätt sätt i Anne-Maria Kagarps fall.

- Det är ju inte bra att man begär skadestånd och det har blivit fel, men i det här fallet där det blivit fel, och att det kommer in en utomstående part och granskar oss, och det kan hjälpa oss att förbättra hanteringen framåt.