Så ska svensk utrikespolitik se ut

2:19 min

Regeringen startar en offensiv för demokratin, enligt utrikesminister Margot Wallström (S).

Ett nytt initiativ för att samla länder för kärnvapennedrustning kommer också att tas.

Utrikesministern inledde regeringens utrikespolitiska deklaration med hoten mot demokratin i Europa.

– Vi kan inte längre ta för givet att alla EU:s medlemmar tror på de värderingar som ligger till grund för det europeiska samarbetet, sade Wallström när hon läste upp deklarationen i riksdagen.

Hon varnar för att nationalister och extremister utmanar demokratin, både i Europa och i övriga världen.

– Demokratin i världen är på tillbakagång. I dag lever fler människor i länder med auktoritära tendenser än i länder som gör demokratiska framsteg, sade Margot Wallström.

– För att möta utvecklingen startar vi nu en offensiv för demokratin. Vi vill göra detta gemensamt med riksdagen och vi ska verka för att fler länder ansluter. Offensiven kommer att märkas i all vår utrikespolitik, sade utrikesministern.

Demokratibiståndet kommer att utökas och Sverige kommer att ställa krav på att demokratin och rättsstatens principer respekteras av samtliga EU:s medlemsstater.

Enligt Wallström kommer regeringen att fortsätta att driva en feministisk utrikespolitik "med full kraft världen över".

Regeringens andra prioritering i utrikespolitiken blir fred och säkerhet. Här ingår hoten från såväl klimatförändringarna som terrorism och kärnvapen.

– Regeringens mål är fortsatt en kärnvapenfri värld. Vi kommer därför att ta ett nytt initiativ och samla en bred krets länder i arbetet för ett delat ansvar för kärnvapennedrustning.

Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Den militära alliansfriheten sägs tjäna oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i Europa. Samarbetet i Norden och EU samt partnerskapet med Nato framhålls. Den bilaterala relationen till USA ska värnas.

Moderaternas talesperson Hans Wallmark efterlyste tydligare markeringar kring EU-samarbetet och att Kina är världens största enpartistat. Han vände sig till de många ambassadörerna som satt på riksdagens läktare.

– Man spärrar inte in journalister och förläggare för uppdiktade brott, för att de skriver och trycker sanningen. Man hindrar inte det fria ordet och det fria sanningssökandet, sade han.

– Från riksdagens talare uttalar vi namn — Dawit Isak, Gui Minhai.

Det sistnämnda var också riktat till Margot Wallström, som i utrikesdeklarationen inte nämnde enskilda konsulära fall.

KD:s talesperson, Lars Adaktusson, kritiserade Margot Wallström för de dåliga relationerna till Israel.

– Sverige är den enda av EU:s 28 stater vars utrikesminister inte är välkommen till Israel. Det är ett politiskt och diplomatiskt misslyckande. Vad beror detta på? frågar han.

Margot Wallström framhöll att Sverige värnar goda relationer till Israel och försvarar landets säkerhetsbehov.

– Men också Israel har en del demokratiska utmaningar. Israel är också en ockupationsmakt och har infört lagar som är tvivelaktiga. Vi fortsätter att uppmana till dialog med Israel men vi stöttar också Palestina och arbetet för en tvåstatslösning, sade hon.