Riksdagen behandlar mammografifrågan

Efter Västekots kartläggning av de olika åldersgränserna för mammografi i landet blir det nu en fråga i riksdagen.

Kartläggningen visade att en tredjedel av landstingen inte erbjuder mammografi för 40-åriga kvinnor, trots att socialstyrelsen rekommenderar det.

Om man tar lagstiftningen om god vård på lika villkor på allvar, är olikheterna alarmerande tycker Magdalena Andersson, moderat riksdagsledamot från Jönköpings län, som nu vill veta vad regeringen ska göra för att kvinnor ska få samma tillgång till mammografi i hela landet.

Vårdminister Ylva Johansson kommer att svara i riksdagen i början på november.