Ekobrott

Kritik mot bekämpning av penningtvätt

1:35 min

Tidigare chefen för Europol menar att det finns effektivare sätt att förhindra terrorfinansiering än att bekämpa penningtvätt med dagens metoder.

Sir Rob Wainwright var chef för Europol i nio år, slutade förra våren, och jobbar nu som konsult istället. På ett seminarium som Studieförbundet SNS arrangerade kom han med skarp kritik mot hur bekämpningen av penningtvätt fungerar.

Han säger att man använder mycket smartare och effektiva metoder för att bekämpa terrorfinansiering, trots att den avdelning som jobbar med det, kanske sitter bredvid den avdelning som ska bekämpa penningtvätt.

Det regelverk som bankerna har att följa, och i en extremt stor majoritet av fallen följer, det leder till en slags falsk känsla av att något görs menar han, men samtidigt tas bara 1.1 procent av kriminellas pengar i beslag i Europa.

Sir Rob Wainwright menar att exempelvis mer samarbete mellan länder, och mer samarbete och informationsutbyte med banker, skulle kunna göra att den siffran steg betydligt, och därmed ge kriminella organisationer verkliga problem.

Ett annat konkret exempel han gav var att Europol hade identifierat 400 personer, som de ansåg vara ledande figurer som hjälpte kriminella att tvätta pengar i stor skala. Men Europol fick inte namnge dessa för bankerna, så att bankerna kunde granska deras transaktioner.