Svensk innovation kan ge billigare matsvampar

2:05 min

En ny metod kan minska kostnaderna för svampodling i Sverige. Det handlar om shiitake och andra matsvampar som lever på ved.

I svenska butiker är shiitake ungefär dubbelt så dyra som champinjoner. Enligt forskaren Shaojun Xiong på SLU i Umeå är en orsak till det höga priset att det går åt mycket energi i produktionen.

Innan odlingen steriliseras nämligen veden som svampen ska växa på genom att hetta upp den till 120 grader vid högt tryck. Nu har Shaojun Xiong och hans forskarkollegor i Umeå visat att det räcker att upphetta substratet till 80 grader.

– Det här minskar energiförbrukningen och kapitalkostnaderna, säger han.

Shiitakesvampen i svenska butiker är ofta importerad. De fåtal odlare som finns i Sverige använder importerat substrat för svamparna att växa på. Svampodlaren Mathias Persson på Hällestadsvamp skulle gärna vilja börja producera sitt eget substrat i framtiden.

– Det hade varit roligt att köra svenskodlat rakt igenom, och att använda mindre energi med samma resultat. I den här forskningen har de till och med kunnat påvisa lite bättre avkastning på svampen, så det är högintressant, säger Mathias Persson.

Umeåforskarna har också upptäckt att svampodling kan vara användbart när man tillverkar etanol från ved. Svamparnas sätt att bryta ner veden liknar nämligen den process som man normalt använder för att förbehandla ved inför etanoltillverkning.

– Vårt mål är att integrera bränsle- och matproduktion för att lösa framtida problem, säger Shaojun Xiong.


Referens:
Xiong et al.: Energy-efficient substrate pasteurisation for combined production of shiitake mushroom (Lentinula edodes) and bioethanol. Bioresource Technology 274 (2019)
DOI: 10.1016/j.biortech.2018.11.071