Omprogrammerade celler producerar insulin

1:50 min

En internationellt forskargrupp har lyckats programmera om mänskliga celler från bukspottkörteln, så att de började producera insulin.

Henrik Semb är diabetesforskare vid Köpenhamns universitet och har läst studien.

– Den här studien är väldigt viktig och den är väldigt intressant eftersom den visar att det här fungerar i celler från människa, säger han. 

Det handlar inte om en ny bot mot diabetes typ 1, men det kan vara ett steg på vägen.Tidigare har forskare lyckats omprogrammera celler från bukspottkörteln hos möss, genom att tillsätta ett protein.

Omprogrammeringen har lett till att cellerna har börjat bete sig som insulinproducerande betaceller, den typ av celler som diabetespatienter saknar.

Nu har forskarna lyckats göra samma sak med mänskliga celler, från donerade bukspottkörtlar från döda människor. När de omprogrammerade mänskliga cellerna sedan transplanterades till möss med diabetes typ 1, visade det sig att cellerna fungerade, att de producerade insulin till mössen.

Det här visar att det är möjligt att programmera om celler så att de börjar producera insulin, men stora utmaningar återstår. Det finns ännu inget sätt att i en patient tillföra det specifika protein som ska hitta till just de celler som ska omprogrammeras, säger Henrik Semb. 

– Det är en väldigt lång väg fram till att kunna använda det rent praktiskt i nån typ av behandling, säger han. 

 


Källa: 
Kenichiro Furuyama et al, 2019. Diabetes relief in mice by glucosesensing insulin-secreting human α-cells. Nature. Doi: 0.1038/s41586-019-0942-8