Nya upphovsrättsregler

Nya nätregler på plats i EU

1:36 min

Igår kväll enades EU om nya regler för upphovsskyddad material på nätet.

Det efter flera timmars långa förhandlingar.

Överenskommelsen mellan parlamentet, kommissionen och medlemsländerna kommer innebära ökade kostnader för såväl stora bolag som Facebook och Google, som för mindre företag i samband med avgifter ska betalas för att länka material:

De nya reglerna syftar till att stärka upphovsrätten på Internet så att exempelvis textförfattare ska garanteras större ersättning när deras material används. Medan företag med stora plattformar i högre utsträckning kan få betala betydande avgifter för att exempelvis länka till upphovsskyddat material, förväntas också de nya reglerna kunna kosta mer för mindre företag i samband med att de genom investeringar måste förebygga att just det upphovsskyddade sprids vidare genom dem.

Reglerna ska ersätta de nuvarande som fastslogs i början av 00-talet.

Samtidigt finns farhågor kring vad de nya reglerna egentligen kommer att innebära. Kritiker anser att de nya EU reglerna kan innebära slutet för bland annat den konstnärliga friheten på internet så som vi känner den idag. Julia Reda, tysk piratpartist, pekar på risken att användare kommer att få se blockeringar på grund av upphovsrätt, och blockering av deras konton, även i de fall där  uppladdningar är lagliga.

 – Användare kommer att se blockeringar på grund av upphovsrätt, och blockering av deras konton även i fall där där uppladdningar är lagliga.

 Överenskommelsen måste nu formellt godkännas av Europarådet och av EU-parlamentet före EU-valet i maj.