Tarmbakterier ökar risken för tarmcancer

1:52 min

Vissa tarmbakterier kan öka risken för tarmcancer. Forskarna har nu hittat mekanismen bakom, vilket gör det lättare att tidigt upptäcka bakterierna.

E.-coli-bakterier är en sorts bakterier som både människor och djur naturligt har i tarmen. Vissa E.-coli-bakterier blir skadliga på grund av speciella gener som gör att de producerar ett toxin, alltså en giftig substans.

Nu har man sett att när toxinet kommer i direkt kontakt med kroppens eget DNA i tarmcellerna, börjar cellerna förändras, och beter sig som cancerceller.

Enligt Henrik Thorlacius, professor i kirurgi vid Lunds universitet har det tidigare varit känd att toxinet på något sätt hänger ihop med tarmcancer.
 
– Men man har inte vetat hur och inte nånting om strukturen och hur det hela går till och så vidare, säger han.
 
Att man nu har hittat själva mekanismen, det är ett viktigt steg. För i och med det kunde forskarna också hitta två ämnen som kan fungera som en slags markör för att de speciella E.-coli-bakterierna finns i tarmen. Och det kan det vara ett sätt att tidigt upptäcka en ökad risk för cancer.

Än så länge är tekniken som krävs för det avancerad och dyr. Och det är oklart hur mycket risken för tarmcancer ökar med E.-coli-bakterierna, det vill säga om det överhuvudtaget är värt att mäta.
 
– Skulle det vara värt att mäta, då skulle man kunna tänka sig att om man har en ökad risk för bildning av tumörer att man skulle följa dem mycket noggrannare med koloskopi eller sväljer kamerakapsler, säger Henrik Thorlacius.

 

Referens: Wilson et al.: The human gut bacterial genotoxin colibactin alkylates DNA. Science 2019.