Ny lag

Strejkrätten begränsas i sommar

2:55 min

Regeringen skyndar nu på arbetet med att begränsa strejkrätten redan till sommaren.

En ny lag som ska förhindra vissa strejker var tänkt att börja gälla nästa år, men nu ger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besked om att lagen ska vara klar redan i sommar

– Jag räknar med den nya lagen kan finnas på plats senast 1 augusti, säger Ylva Johansson.

Vad är huvudsyftet med lagstiftningen?

– Sverige ska fortsatt ha en stark konflikträtt. Det fackförbund som de anställda väljer att organisera sig i ska alltid ha rätt att ytterst ta till strejkvapnet för att uppnå kollektivavtal men det ska vara samma villkor som gäller för alla fackförbund.

Enligt den nya lag som regeringen nu vill tidigarelägga, begränsas rätten att ta till strejkvapnet mot en arbetsgivare som redan är bunden av avtal med ett annat fackförbund.

Sådana strejker förbjuds om inte syftet är att uppnå kollektivavtal och arbetsfred.

Lagstiftningsarbetet om begränsad strejkrätt kom till på grund av den långvariga hamnkonflikten. Den är ännu inte löst och på söndag inleds nästa omgång av punktstrejker och lockouter runt om i landet bland annat i roro-terminalen i Göteborg.

Om den nya lagen skulle ha gjort Hamnarbetarförbundets strejker olagliga vill inte arbetsmarknadsminister Ylva Johansson svara på.

– Jag kan inte göra tolkningen av effekten av den nya lagen, det är upp till domstol att göra det.

Men att konflikten i hamnarna fortfarande pågår har det påverkat dig så att du nu vill skynda på arbetet?

– Den akuta konflikten i hamnarna är parternas ansvar att lösa, men det har aktualiserat att vi behöver en tydligare lagstiftning som ger lika spelregler för alla fackförbund på svensk arbetsmarknad, och det är ett sådant lagförslag jag kommer att lägga fram i början av maj, säger Ylva Johansson.

Det är de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco samt Svenskt Näringsliv som står bakom förslaget som nu ska bli lag. Hamnarbetarförbundet och andra fristående fack är kritiska.

Bland remissinstanserna finns Arbetsdomstolen som kommer få i uppgift att tolka vilka strejker som är olagliga. AD anser att förslaget måste ändras. Som det är skrivet nu skulle till exempel politiska strejker bli olagliga, enligt rättens ordförande Jonas Malmberg.

– När man läser lagtexten så blir nog konsekvensen att det inte skulle vara möjligt att vidta sådana stridsåtgärder, eftersom de inte syftar till att träffa kollektivavtal med arbetsgivaren.

Vad tycker ni att man ska göra med det här förslaget?

– Vår uppfattning är att det bör omarbetas för att bättre uppnå det som man vill uppnå, och förtydliga det, säger Jonas Malmberg.

– Det här är en remissynpunkt som vi förstås kommer att behandla i det fortsatta arbetet fram till i början av maj när jag lägger propositionen, säger Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.