600 anmälningar

Få döms för illegal rovdjursjakt

2:55 min

Få döms för jaktbrott mot de svenska rovdjuren. Detta trots att anmälningarna om illegal rovdjursjakt ökar. Det visar P1-programmet Kalibers granskning.

En av dem som dömts till fängelse är renägaren Erik, som egentligen heter någonting annat, efter att han dödat en järv.

– Du står i ett val mellan att renarna ska bli uppätna eller att du ska kunna fortsätta leva på det här. Alltså du tvingas till något du egentligen inte vill, säger Erik.

De senaste tio åren har drygt 600 polisanmälningar gjorts om misstänkt illegal rovdjursjakt och den långsiktiga trenden är att anmälningarna ökat från 45 för tio år sedan till 68 ifjol.

Men få åtalas och ännu färre döms, visar Kalibers genomgång.

Under tioårsperioden har sammanlagt 14 personer dömts i åtta mål i svenska domstolar.

Det är uteslutande män, som oftast bor i glesbygd, från Mellansverige och norrut. De är mellan 30 och 60 år, den äldsta var 74 när han dömdes. Och de flesta är ostraffade tidigare.

Under samma period har domstolarna friat 17 personer.

Lars Korsell, forskare på Brottsförebyggande rådet, är inte förvånad över att få döms.

– Överhuvudtaget är det jättesvårt att upptäcka de här brotten och utreda dem, med tanke på otillgängliga områden, utan vittnen och där det finns stora möjligheter att gömma döda kroppar.

– Det finns olyckligtvis ett stöd för den illegala rovdjursjakten. Vilket är anmärkningsvärt eftersom det är ett så allvarligt brott, säger Lars Korsell.

Såväl björn, som lo, kungsörn, varg och järv dödas olagligt. Och alla rovdjuren innebär problem för rennäringen i norra Sverige. Och vargen, som i huvudsak äter klövvilt och gärna älg, konkurrerar med människan om bytet i Mellansverige och det leder till konflikter.

Renägaren Erik vill ha en laglig jakt på järv för att skydda renarna.

 – Vi får bara tillbaka 50 procent av kalvarna som föds. Det är då största tappet är på våren när kalvarna är så där små och hjälplösa, det är då det försvinner jättemycket till järv, örn, lo och björn, säger Erik.

Nu under vintern pågår inventering av rovdjur. Och om det finns tillräckligt många järvar och vargar kan det leda till en laglig licensjakt även på dem djuren.

Hur många rovdjur som faktiskt dödas illegalt är inte känt.

För att fler brott som gäller illegal jakt ska klara upp måste polisens kunskap öka och samarbetet mellan länsstyrelserna, som idag har tillsynsansvar, och polisen bli bättre säger Åse Schoultz, en av de åklagare som utreder grova jaktbrott mot rovdjur.

 – Min önskan är att det fanns särskilda utredare med jaktkompetens som fanns i landet, som vid behov kan sammankallas till en grupp och jobba ihop. Då tror jag att fler ärenden kan landa hos oss, säger Åse Schoultz.