Grundvattennivåer

Vattenbrist kräver beredskap inför sommaren

2:01 min

Redan nu behöver de kommuner som tar sitt vatten från de stora grundvattenmagasinen planera för att sommaren kan bli besvärlig.

Just nu är grundvattennivåerna mycket under det normala på flera håll i landet, enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU:s senaste mätningar.

– Det finns all anledning att iaktta försiktighet och ha en viss beredskap för att det kan bli besvärligt. Det är inte helt besvärligt än, men det kan komma att bli så. Det är väldigt viktigt att ha en viss beredskap för att kunna dra i bromsen senare under året, säger Bo Thunholm som är hydrogeolog vid SGU. 

Det är den nederbörd som faller mellan oktober och april som vanligtvis fyller på grundvattennivåerna till sommaren, men hittills har det inte regnat och snöat tillräckligt och det tillsammans med den torra, varma sommaren förra året gör att det inte ser bra ut just nu.

Enligt Bo Thunholm skulle det behövas betydligt mer nederbörd än normalt innan den varma årstiden kommer igång, framförallt till de stora grundvattenmagasinen där ungefär hälften av landet tar sitt vatten ifrån.

När det gäller de små vattenmagasinen: enskilda brunnar har en viss återhämtning skett sen i början av året, men enligt SGU är det fortfarande inte tillräckligt för att säkra nivåerna inför sommaren.

Bo Thunholm menar att landets kommunernnu behöver följa SGU:s mätningar noga och planera för att snabbt kunna göra åtgärder om det skulle behövas under våren.

På flera håll där grundvattennivåerna är mycket under det normala, är det här arbetet redan igång. Sala kommun, som idag har lägre vattennivå än i somras gick för ett par veckor sedan, tidigare än någonsin, ut med en uppmaning till sina invånare att spara på vattnet.

På Gotland där det ser riktigt kärvt ut planeras det nu för flera olika åtgärder, berättar Karl-Johan Boberg, centerpartist och ordförande för tekniska nämnden vid Region Gotland:

– Ja, vi har ju redan börjat och informera och börjat prata om det. Redan i april kommer vi med största sannolikhet att införa bevattningsförbud på hela ön och det kan bli aktuellt med trycksänkningar på ledningsnätet, det är en pamflett av olika åtgärder.

I slutet av april kan man få en bild av hur vattenläget kommer att bli till sommaren, men redan nu kan Bo Thunholm på SGU se att om det blir en sådan varm och torr sommar som den i fjol blir det bekymmersamt:

– Vi har inte samma goda utgångsläge som vi hade för ett år sedan. Skulle det bli något liknande som förra året, då skulle det bli en betydligt sämre situation.