Kampanj ska få stopp på svartspriten

I södra Sverige dricks det för mycket illegal alkohol, anser Socialdepartementets Alkoholkommitté. Därför drar man gång en stor kampanj för att övertala folk att sluta köpa svartsprit.

Uppdraget att genomföra kampanjen kommer från regeringen. Budgeten ligger på 15 miljoner kronor som ska användas till annons- och informationskampanjer, främst riktade till föräldrar.

Satsningen görs bara i södra Sverige eftersom problemen med försäljning av insmugglad alkohol är störst här.