Forskare: Halm funkar fint till hästen

2:15 min

De hästägare som har svårt att få tag på foder efter sommarens torka kan fortsätta att utfodra hästen med halm. Det ökar nämligen inte risken för magsår, enligt en studie.

– I år har vi haft grovfoderbrist i Sverige, och då kan man behöva dryga ut foderstaten med andra typer av grovfoder. Halm kan vara ett bra alternativ, säger Sara Ringmark som är en av forskarna bakom studien på Sveriges lantbruksuniversitet. 

I Sverige är vi vana att utfodra våra hästar med halm, för att sysselsätta hästen och utöka hästens ät-tid, eller för att undvika att hästen blir för tjock om den äter stora mängder näringsrikt hö, eller hösilage. 

Efter sommarens torka och efterföljande foderbrist är nu halmen mer aktuell än vanligt som fodermedel. Men utanför Sverige finns ibland en skepsis mot att ge halm. 

– Internationellt finns det många som är restriktiva med att utfodra hästar med halm, för att de anser att halmen skulle öka risken för magsår hos hästen, säger Sara Ringmark.

Studien har utförts på sex hästar av olika ras och storlek, i försökstallarna vid Sveriges lantbruksuniversitet. Varje häst har först i tre veckor fått äta grovfoder i form av hösilage, som hästar oftast äter.

Sedan har samma häst fått gå över till en foderstat där upp till hälften av grovfodret bytts ut mot halm, under lika lång tid. Resultaten är inte helt färdiganalyserade än, men forskarna vill redan nu gå ut och berätta om de viktigaste fynden. 

– Vi behöver berätta att vi nu har sett att halmen inte ökar risken för magsår, så att hästägare som har varit oroliga för det kan börja fodra med sin halm igen, säger Sara Ringmark.