Datainspektionen: Räknar med att läckan kommer granskas

1:40 min

Miljoner samtal som ringts till 1177 Vårdguiden har legat uppe som ljudfiler på en oskyddad webserver, avslöjar Computer Sweden. Datainspektionens Katarina Tullstedt menar att det är av största vikt att känsliga patientuppgifter hanteras på rätt sätt.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för patientdatalagen och kontrollerar bland annat att vårdgivarna har rätt säkerhetsåtgärder för att skydda känsliga patientuppgifter.

– Alla personuppgifter ska ju skyddas så att inte någon obehörig kommer åt dem, eller att de sprids på ett obefogat sätt. Eftersom patientuppgifter är uppgifter om hälsa så är de så kallade känsliga personuppgifter och kräver ännu högre skydd, säger Katarina Tullstedt som är chef på Datainspektionens enhet för myndigheter, vård och utbildning.

Datainspektionen granskar regelbundet de svenska vårdgivarna och kontrollerar att patientdatalagen efterlevs:

– Vi har tillsynat vården under många år, och just tittat på åtkomsten till patientuppgifter och vi har hittat en hel del brister när det gäller det.

Katarina Tullstedt säger att vårdgivarna måste arbeta aktivt för att säkra skyddet och ta sitt ansvar så att man som patient ska kunna känna sig trygg.

Hon räknar med att dagens uppgifter om 2,7 miljoner läckta samtal från Vårdguiden 1177 kommer att bli föremål för en granskning av Datainspektionen:

– I och med Dataskyddsförordningen så finns det numera en skyldighet att anmäla personuppgiftsincidenter till Datainspektionen så jag utgår från att vi kommer att få anmälningar. Då får vi titta på dem och se vad vi ska göra.