Krav på minskade utsläpp från EU-lastbilar

2:13 min

EU:s lagstiftare har för första gången enats om krav på utsläppsminskningar för lastbilar. Krav som är alldeles för hårda enligt industrin, men otillräckliga enligt miljörörelsen.

Koldioxidutsläppen från nya tunga fordon, som lastbilar och bussar, ska minska med 15 procent till år 2025 och med 30 procent till år 2030, jämfört med dagens nivå.

De målen enades EU:s lagstiftare om inatt efter tuffa förhandlingar.

Uppgörelsen säger också att företag som tillverkar mer än två procent el-fordon får lägre krav på utsläppsminskning.

Tunga fordon står för ungefär en fjärdedel av transportsektorns utsläpp och ungefär sex procent av de totala utsläppen. Men de har hittills saknat mål för utsläppsminskning.

EU-parlamentet och den svenska regeringen ville egentligen ställa hårdare krav men det fanns ett motstånd från andra länder. Nu blev kompromissen i linje med det förslag som kommissionen la fram från början.

Moderaten och EU-parlamentarikern Christofer Fjellner som var med under nattens förhandlingar är nöjd.

- Jag tycker det är en bra överenskommelse. Den satt ganska hårt inne, men det är ju mycket som står på spel, särskilt för Sverige som har så mycket tung fordonsindustri, säger han.

Svenska industrin har tidigare välkomnat tuffa mål men deras europeiska branschorganisation, ACEA, tycker att kraven är alldeles för hårda och hade velat se hälften så tuffa mål. 

Enligt ACEA går det inte att nå målen med dagens teknik.

Från miljörörelsen säger man å andra sidan att kraven är långt ifrån tillräckliga för att nå FN:s klimatmål om att hålla nere den globala uppvärmningen under två grader.

Miljöpartisten och EU-parlamentarikern Jakop Dalunde gör samma bedömning - utsläppen skulle behöva sänkas med 50 procent till 2030 för att nå Parismålen. Trots det är han ganska nöjd med nattens uppgörelse.

– Å ena sidan är det ett stort steg framåt för det är första gången EU ställer krav på att nya lastbilar som kommer ut på marknaden ska vara mer bränslesnåla. Det skickar en kraftfull signal till lastbilsindustrin att det är dags att ställa om. Men samtidigt är de här kraven helt otillräckliga när det gäller att verkligen nå upp till Parisavtalet, säger Dalunde. 

Som ett sista steg måste Jakop Dalunde, Christofer Fjellner och de andra parlamentarikerna godkänna målen vilket väntas ske i en omröstning i mars.