Spelar livsmål någon roll för hälsan?

0:52 min

Att sätta upp mål har blivit allt vanligare - på jobbet, i skolan och för träningen till exempel. Men spelar målen egentligen någon roll?

Ja, nu visar forskning från Universitetet i Basel att det finns ett samband mellan att sätta livsmål och att må bra – om målen är realistiska. 

973 personer i åldrarna 18 till 92 år från de tysktalande delarna av Schweiz har deltagit i studien. För de unga var mål kring personlig utveckling, status och arbete viktigast. Och ju äldre deltagarna var, desto högre värderade de mål kring socialt engagemang. 

Men är du ute efter att må bra är det enligt studien inte avgörande att målet känns viktigt, utan att du tror att du kan uppfylla det.