Besked från Damberg

Vill ändra lagen kring signalspaning

1:56 min

Från och med 1 augusti räknar regeringen med att en ny lagstiftning finns på plats som tillåter att både SÄPO och polisen får ta del av signalspaning också efter att en brottsutredning inletts. Det är inte är tillåtet idag.

Det här beskedet gav inrikesminister Mikael Damberg idag när han träffade riksdagsjournalister.

– Men det gör ju att säkerhetspolisen kanske kan undvika att det begås ett terrorbrott, att man har bättre koll på väldigt individuella individer, eller nätverk i Sverige, och kan dömda dom, och att polisen i nästa skede kan döm dem för brott, säger han.

Det är försvarets radioanstalt (FRA) som bedriver signalspaning, det vill säga avlyssnar samtal och läser mejltrafik. Idag får inte SÄPO och nationella operativa avdelningen på polisen (NOA) tillgång till uppgifter från signalspaning när det gäller personer som myndigheten har startat en förundersökning emot.

Både SÄPO och polisen har bett att detta skall ändras, och nu görs alltså det. På torsdag lägger regeringen fram en lagrådsremiss, och Mikael Damberg räknar med brett stöd i riksdagen.

I den nya lagstiftningen ska det klargöras att bevisningen som kommer fram inte får användas i domstol varken för att fria eller fälla, säger Mikael Damberg.

– Men då innebär det också möjlighet för polisen och SÄPO  att ha den här fortsatta underrättelseinhämtningen, som gör att man kommer närmare till exempel terrorister som kanske planerar dåd i Sverige, säger han.

En invändning har varit att det här kan innebära att man röjer FRA:S metoder hur man signalspanar.

– Det är därför vi har utformat det på det sättet att den här signalspaningen får fortgå men den bevisningen kan inte användas i domstol

Men om man inte kan använda det här som bevis i rättegångar, vad har det då för värde?

– Ja, både polisen och SÄPO bedömer att det finns ett stort värde med att fortsätta med signalspaningen under en förundersökning, för då kan man rikta utredningsarbete fortsatt mot grupperingar, följa dem, och därmed kunna finna bevis för kriminell verksamhet i den ordinarie polisverksamheten, säger Mikael Damberg.