Jönköping satsar på missbrukare

Till hösten öppnar en mottagning för unga med missbruksproblem i Jönköping.
Mottagningen ska ligga mitt i city och vända sig till alla ungdomar upp till 22 år. Orsaken är att både fältassistenter och skolkuratorer märkt av ett ökat drogmissbruk bland unga. En färsk undersökning visar att var tionde gymnasieelev i Jönköpings kommun någon gång testat narkotika, och siffrorna ser ungefär likadana ut i resten av länet. Mottagningen ska drivas av kommunen och landstinget och tre socialarbetare, en sjuksköterska och en psykolog har anställts för att jobba med ungdomarna.