Effekter av varslet

Arbetsförmedlingen fasar ut fysiska möten

2:23 min

Efter varslet på Arbetsförmedlingen väntas kraftiga nedskärningar i antalet kontor och en utfasning av fysiska möten, det visar interna dokument som Ekot tagit del av.

Enligt dokumenten är målet att 90 procent av de som skriver in sig hos förmedlingen från och med oktober i år ska göra det själva genom tekniska självservice-lösningar.

Även möten mellan den arbetssökande och förmedlaren ska under de första sex månadernas inskrivningstid primärt ske enbart på distans, till exempel genom telefon- och videosamtal.

På Sveriges kommuner och landsting, SKL, är man dock kritisk till utvecklingen som man tror kommer försvåra för de arbetssökande.

– En del personer kan inte språket, är inte digitalt kunniga. Det finns ett antal skäl till att man behöver mycket hjälp, säger Per-Arne Andersson, chef för arbetsmarknadsfrågor på SKL.

En kraftig minskning av antalet arbetsförmedlingskontor kommer också att ske, enligt det som står skrivet i dokumenten.

Orsaken är de stora personalneddragningar som väntar på Arbetsförmedlingen. I år ska personalstyrkan minska med en tredjedel eller 4 500 personer.

Arbetsförmedlingen jobbar redan sedan tidigare intensivt med att digitalisera myndigheten och dess tjänster, ett arbete som nu alltså accelererar rejält.

Samtidigt har andelen inskrivna på Arbetsförmedlingen i grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden ökat de senaste åren och utgör i dag 80 procent. Arbetssökande som man på SKL tror snarare kommer vända sig till kommunen för hjälp än till digitala tjänster.

– Det vi har sett när man har lagt ner kontor tidigare är att en lång rad arbetsuppgifter läggs över på kommunens tjänstemän. Kommunerna får ta hand om de här personerna i större utsträckning, säger Per-Arne Andersson på SKL.

Arbetsförmedlingens chef för digitala tjänster, Erik Sandström säger att det är en myt att till exempel nyanlända och personer med funktionsnedsättningar har svårt att tillgodogöra sig av digitala tjänster, men medger att digitaliseringen nu kommer ske snabbare än planerat.

– Vi fokuserar nu mer resurser på att hjälpa folk att lära sig använda de digitala tjänsterna. Man måste kunna använda digitala tjänster för att söka jobb men också för att kunna vara attraktiv på arbetsmarknaden. För att kunna behålla en anställning så måste man ha en viss digital kompetens, säger Erik Sandström.