TROTS REGERINGSBESLUT

Surrogatmödraskap kan bli stridsfråga i MP

1:43 min

Trots att regeringen nyss sagt nej till att legalisera surrogatmödraskap i Sverige, kommer nu krav från miljöpartister att partiet bör driva linjen att tillåta surrogatmödraskap där ingen får ekonomisk ersättning.

– För mig handlar rätten till den egna kroppen, om att kvinnan själv, ska få bestämma om hon vill vara surrogat- eller värdmamma då, säger Adam Wojciechowski från Göteborg, som driver frågan och har sitt eget partidistrikt bakom sig. 
 
Surrogatmödraskap innebär att en kvinna bär och föder ett barn åt ett par eller en person som inte kan bli gravid på egen hand. Förra året beslutade S-MP-regeringen att säga nej till att tillåta detta i den svenska hälso- och sjukvården, och följde därmed rekommendationerna från en statlig utredning.

Socialdemokraterna har partibeslut på nej-linjen. Även Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, och Sverigedemokraterna är emot, medan Moderaterna, Centerpartiet, och Liberalerna vill legalisera surrogatmödraskap, om kvinnan som bär barnet ställer upp ideellt. Miljöpartiet har inget formellt beslut.

Adam Wojciechowski från Göteborg, som motionerat till Miljöparti-kongressen, anser att surrogatmödraskap där kvinnor ställer upp utan ersättning, fungerar väl i länder som tillåter detta, och han invänder mot argumentet att kvinnor skulle pressas till att säga ja till att bära någon annans barn.

– I Sverige tillåter vi till exempel organdonation, där skulle man kunna hävda att man kan se liknande problem, där har vi ändå valt att tillåta det.
 
Men Miljöpartiets ungdomsförbund som driver motsatt linje och står bakom en motion som kräver att Miljöpartiet på kongressen tar ställning mot surrogatmödraskap. 

– Jag tycker att surrogatmödraskap är ett sätt att se kvinnans kropp som en handelsvara, säger Aida Badeli, språkrör för Grön ungdom.

Hon tror att partiledningen hittills inte velat sätta ner foten, eftersom man vet att det finns två läger. För henne är det en viktig feministisk fråga.

– Framför allt i en tid som nu där kvinnors rättigheter ifrågasätts ännu mer. Därför tycker jag att det är väldigt viktigt att Miljöpartiet tar ställning, säger hon.

Att frågan väcker känslor är uppenbart. Nils Karlsson, tidigare miljöpartistiskt kommunalråd i Malmö, och den som satt i den politiska referensgruppen i den statliga utredningen som berörde surrogatmödraskap, kan inte acceptera om Miljöpartiet skulle landa i ett ställningstagande mot surrogatmödraskap.

– Då skulle jag vara tvungen att lämna partiet. Miljöpartiet borde verka för mindre statlig kontroll av kvinnors livmödrar. Inte tvärtom, säger han.

Miljöpartiets kongress äger rum 3-5 maj.