Cellprov

Missade cellprov ökar cancerrisken

2:35 min

40 procent av dem som drabbas av livmoderhalscancer har missat flera av de cellprovskontroller de blivit kallade till, visar ännu opublicerade analyser av data från det nationella kvalitetsregistret.

Att en så stor andel kommer från den väldigt lilla grupp kvinnor som aldrig eller mycket sällan lämnar cellprov, det överraskade även experterna. 

– Vi var väldigt förvånade när vi fick fram de här siffrorna, säger Björn Strander, som är docent i gynekologi och ordförande i den nationella vårdprogram-gruppen för att förebygga livmoderhalscancer.

Alla kvinnor mellan 23 och 60 år blir regelbundet kallade till cellprovskontroller, undersökningarna görs för att förebygga livmoderhalscancer.

Men alla kommer inte iväg på kontrollerna, av olika skäl, och det är just i den gruppen som en stor andel av fallen av livmoderhalscancer uppstår.
 
– Det finns en liten grupp som är 2-3 procent av den kvinnliga befolkningen som får kallelser, som inte går alls eller som åtminstone inte har deltagit på åtta år. Den här lilla gruppen står för 40 procent av all livmoderhalscancer i Sverige. Så man ökar risken ju mer man väntar.

Michaella Gustafsson från Västervik hade personliga skäl till att inte gå på provtagningen. Senare drabbades hon av cancer och i dag ångrar hon sig. 

– Så här i efterhand hade man kanske kunnat ringa upp och pratat om att man tyckte att det var obehagligt. Man kanske hade kunnat få komma dit och prata med den som ska utföra provtagningen. Det är ju en livsgaranti att gå, säger hon.

Det är få kvinnor som inte alls går på cellprovskontroller, men ungefär var femte kvinna går inte helt enligt de tidsintervall som det är tänkt, man kanske hoppar över en gång eller skjuter upp det ett år eller två, och även då ökar risken för att cancer ska hinna uppstå.

Totalt finns nästan två tredjedelar av alla cancerfall bland dem som inte går regelbundet.

– Vi har länge vetat att det spelar ingen roll hur bra program man har och hur säkra analyser man gör om inte kvinnor kommer, och vi har också vetat länge att bland de kvinnor som uteblir hittar vi också huvuddelen av all livmoderhalscancer, säger Björn Strander.