Nej till ökade radioaktiva utsläpp

Oskarshamns kärnkraftverk får inte öka utsläppen av radioaktiva ämnen om man höjer effekten. Det skriver Statens strålskyddsinstitut, SSI, i ett yttrande till Miljödomstolen, som nu prövar en ansökan om effekthöjning i Oskarshamn 3.

SSI kan inte tillstyrka ansökan i sin helhet, eftersom utsläppen av radioaktiva ämnen kommer att öka. 

Johanna Sandwall är verksamhetsansvarig för avfall och miljö vid Strålskyddsinstitutet:

– Vi anser att man inte har visat att man kommer att tillämpa bästa möjliga teknik vad gäller utsläppsbegränsande system efter en effekthöjning, säger hon.

Inte bästa tekniken
Effekten vid Oskarshamn 3 ska höjas med 18 procent. Det innebär att utsläppen av radioaktiva ämnen också ökar med ungefär lika mycket, om man inte investerar för att minska utsläppen.

Strålskyddsinstitutet anser alltså att Oskarshamns kraftgrupp i sin ansökan inte har visat att man tänker använda bästa möjliga teknik.

Kostnadskrävande
Bästa teknik skulle innebära för höga kostnader, enligt OKG. De har därför inte redovisat vilka utsläppsminskningar bästa teknik skulle kunna ge.

– Vi ställer de kraven att man i sin ansökan klart och tydligt ska visa att man tänker vidta åtgärder som bidrar till att utsläppen inte ökar efter en effekthöjning. De åtgärderna kan vara riktade på hela anläggningen. Vi tittar på utsläppen totalt, från hela anläggningen.

Höga radioaktiva utsläpp
De svenska reaktorernas utsläpp av radioaktiva ämnen till luft och vatten ligger högt i en internationell jämförelse. Det visar en genomgång av världens kärnkraftreaktorer från FN:s strålskyddskommitté.

Därför får utsläppen absolut inte öka, anser SSI. Det skulle strida både mot SSI:s föreskrifter och mot Sveriges åtaganden i internationella konventioner.

Kräver en plan
SSI kräver nu att Oskarshamns kraftgrupp ska arbeta fram en plan för hur utsläppen ska minska framöver, till exempel genom indunstning, en beprövad teknik, som används i många länder.

– Intentionen i våra föreskrifter och de internationella åtaganden vi ha är att utsläppen ska minska och värdena ska successivt under en femårsperiod visa att de kommer att minska hela tiden. Bästa möjliga teknik är inget fast utan ett rörligt mål som man hela tiden ska jobba emot och minska utsläppen därefter, säger Johanna Sandwall.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se