Elledningar grävs ner tidigare

Kraftbolaget Eon, tidigare Sydkraft, planerar att tidigarelägga nedgrävningen av två luftledningar i Kisa- och Rimforsatrakten.

Det gäller dels ledningen mellan Kisa och Rimforsa samt den mellan Kisa och Horn. Sammanlagt handlar det om sju mil kabel som ska ner i jorden.
Enligt planeringen ska arbetena starta någon gång under nästa år eller senast 2007.
Området var ett av de värsta drabbade i länet efter stormen Gudrun i vintras.