Tobaksfri generation på Filippinerna

2:22 min

I staden Balanga på Filippinerna testas sedan tre år ett nytt sätt att minska rökningen. Där är det förbjudet för unga födda år 2000 eller senare att köpa tobak. Idén är att de ska bli den första tobakfria generationen.

Hör mer i Vetandets värld.

Idén kommer från matematikprofessorn Jon Berrick vid Yale-NUS College i Singapore.

– 2016 införde staden Balanga på Filippinerna en lag om tobaksfria generationer som därefter spridit sig till flera andra grannstäder, säger han. 

Tobaksindustrin har stämt Balanga för den nya lagen. Parlamentet på Australiska Tasmanien har också övervägt konceptet, men ett val kom emellan så nu vilar frågan där. 

Effekten av den tobaksfria generationen ska utvärderas vetenskapligt säger Jon Berrick, men idén har redan testats för 100 år sedan när det gäller opiumrökning på dåvarande Formosa och Ceylon med gott resultat. 

Dagens åldersgränser för tobaksinköp sänder signalen att det är ofarligt att röka efter en viss ålder, vilket inte stämmer. Nästan ingen börjar röka efter 25 år och yngre tonåringar får ofta cigaretter av äldre, vilket efter några år skulle förhindras när allt fler årskullar blir tobaksfria enligt Berrick.

– Jag anser inte att en lag om tobaksfria generationer är prioriterad eftersom det finns andra mer beprövade åtgärder, säger tobakspreventionsexperten professor emeritus Simon Chapman vid Sydneys universitet.

Med neutrala paket, varningsbilder, reklamförbud, allt fler rökfria platser och höjda tobaksskatter så har redan dagligrökningen bland Australiska ungdomar mellan 15-17 år sjunkit under två procent påpekar Simon Chapman. I Sverige är motsvarande siffra fem procent.