Återvändande extremister svår fråga

13 min
  • Sverige och flera andra länder står inför frågan om hur man ska hantera de tusentals islamiska extremister som anslutit sig till IS Kalifat och som nu sitter fängslade i norra Syrien.
  • Synen på hur respektive land ska ta itu med de här IS-anhängarna går isär.
  • Samtal med vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden, vår Tysklandskorrespondent Daniela Marquardt samt Mark Klamberg, docent i folkrätt och boende i Storbritannien. Kl 07:15.