Trafikverket varnar

Utsläppen från vägtrafiken ökar

1:58 min

I fjol ökade utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken och utsläppen skulle behöva minska kraftigt för att Sverige ska nå klimatmålet. En oroväckande ökningen, menar Trafikverket.

– Det är absolut en oroväckande utveckling. Här behöver vi verkligen hjälpas åt för att ta krafttag så att det minskar, säger Marie Hagberg, chef på transportkvalitet på Trafikverket, till Ekot.

I fjol ökade utsläppen av växthusgaser, som påverkar klimatet negativt, från vägtrafiken med 0,5 procent, enligt en ny rapport från Trafikverket som Ekot har tagit del av. Det var första gången på ett par år som utsläppen ökade.

Ökningen på 0,5 procent i fjol beror framför allt på att lastbilstrafiken har ökat.

– Det är den ökade lastbilstrafiken som ligger bakom de ökade utsläppen. Vi kan också se en liten minskning utav andelen biodrivmedel. Sedan kan vi se att personbilsflottan har genomgått en energieffektivisering och vi har fått betydligt fler elfordon på vägarna. Men tyvärr har det ätits upp av den ökade trafiken, säger Hagberg till Ekot.

Från 2010 och fram till och med i fjol har utsläppen minskat med 18 procent från vägtrafiken.

Men samtidigt är Sverige, med tanke på fjolårets ökning, just nu långt ifrån att nå klimatmålet, som riksdagen har beslutat om.

Målet är att utsläppen från trafiken ska minska med 70 procent till 2030 från 2010 och för att nå det behöver utsläppen nu minska med åtta procent per år, varje år, fram till 2030.

Det är fortfarande möjligt att nå målet.

– Det är absolut möjligt att göra det. Men då behövs det betydligt fler styrmedel. Om vi fortsätter som idag blir det väldigt svårt att nå målet, säger Marie Hagberg.

I den nya rapporten från Trafikverket bedömer myndigheten att de styrmedel, till exempel skatter och bidrag, som har införts av politikerna fram till idag skulle räcka till att minska utsläppen med ungefär hälften av vad målet är.

Enligt rapporten behövs det nu fler åtgärder från politikerna.

– Dels är det ju själv fordonet, som behöver bli mer energieffektivt och att vi får fler elfordon. Där behövs det ännu skarpare styrmedel. Dels är det själva bränslet som ska vara fossilfritt. Dels behöver vi få till att det blir mer nyttjande av gång, cykel och kollektivtrafik. Framför allt i storstäderna där det bor mycket folk, för bilen kommer fortfarande vara ett viktig transportmedel på landsbygden, säger Marie Hagberg till Ekot.