Swedbank

”Bankerna saknar expertis om penningtvätt”

2:09 min

Efter ett par dagar när Swedbank fallit fritt på börsen har aktien i dag återhämtat sig något, men efter misstankarna om omfattande penningtvätt framkommer nya uppgifter, som även de kan bli besvärande för banken.

Det var i onsdags som SVT-programmet Uppdrag Granskning publicerade uppgifterna att ett 50-tal kunder i Swedbank identifierats som mest riskabla i vad som misstänks kunna vara penningtvätt till ett värde av omkring 40 miljarder kronor via kontor i Baltikum.

Banken har beslutat att efter uppgifterna göra en extern utredning till vilken revisionsbyrån Ernst and Young anlitas. I dag skriver tidningen Affärsvärlden att den byrån i sin tur granskas av Danmarks tillsynsmyndighet för revisionsföretag, Ehvervsstyrelsen, i samband med penningtvättshärvan i Danske bank.

Vid konstaterad penningtvätt riskerar banker ofta höga böter samtidigt som bristen är stor på de experter bankerna behöver för att minska risken för att ofrivilligt medverka i penningtvätt.

Det säger Martin Nordh som är expert på bland annat arbete mot penningtvätt och finansiell brottslighet.

– Man kan nog påstå att bank och finans i dag, särskilt inom EU, tar det här på väldigt stort allvar. Det finns ju uppskattningar om att de lägger ner omkring 80 miljarder euro per år bara på åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering. Men utmaningen som många har är att det krävs en väldigt speciell form av expertis för att faktiskt kunna arbeta med det här på ett bra sätt. Och det är nog en av de högre riskerna i den här sektorn att det är svårt att hitta, rekrytera och behålla kompetent personal.

Så bankerna tvingas mer eller mindre att ta stora risker?

– Ja lagstiftningen ser ju ut så att om man inte vidtar åtgärder så riskerar man att bli av med tillståndet.

Så det saknas expertis i bankvärlden för att ordentligt kunna eliminera risken att hamna i penningtvättshärvor?

– Ja, och det är en bild som delas även av stora globala banker, att det är en av de större utmaningarna man har.

 En längre intervju med Martin Nordh hörs i Ekonomiekot Extra, som du hittar här.