Felaktiga utbetalningar.

Lättare att hitta och utreda välfärdsbrott

2:14 min

Efter flera lagändringar förra året har Skatteverket fått större möjligheter att utreda misstänkt fusk med bidragssystemen.

– 2018 lämnade vi nästan tusen underrättelser till Försäkringskassan om felaktiga utbetalningar från deras system, säger Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Under beteckningen välfärdsbrott ingår en mängd områden, allt från bidragsfusk med falska identiteter och bokföringsadresser till felaktiga rot- och rut-avdrag.
 
– Exempelvis tar man hit en socialt utsatt EU-medborgare för att etablera en identitet. Man ser till att den personen får underlag för att visa på en falsk anställning och därmed kan folkbokföras i Sverige, säger Tobias Wijk.

– När man sedan tar över den här identiteten bygger man på den med fiktiva inkomster och kontrolluppgifter för att få möjlighet till att ta ut utbetalningar från till exempel Försäkringskassan eller ta upp krediter för att man har byggt upp en inkomst och kreditvärdighet. Gör man det med fler personer kan man bygga upp ett bolag, och allt går tillbaka till en huvudman som inte har någon spårbarhet i sig.

Under förra året gav regeringen flera myndigheter i uppdrag att utöka samverkan och kontroller av utbetalningar. Dessutom gjordes flera lagändringar som gav Skatteverket större möjligheter att utreda misstänkt fusk, bland annat genom möjlighet att göra kontrollbesök vid bostäder och avregistrera falska identiteter från folkbokföringen. 
 
– Framförallt är det nog att vi har prioriterat den här delen betydligt hårdare, så att vi har upptäckt dem på ett bättre sätt. Sedan är det nog så att vi kan se en viss ökning av den här typen av brottslighet, samtidigt som vår bedömning är att det kommer att fortsätta att öka under 2019, säger Tobias Wijk.