Ölandsbron

Trafikkaos att vänta när Ölandsbrons reparationer påbörjas

1:22 min

Om knappt en månad drar årets underhållsarbete på Ölandsbrons högbrodel igång igen.

Det är samma typ av avstängningar som förra våren, och nu, liksom då, finns risk för köer när det blir mycket trafik.

– Tyvärr så kommer det nog att bli lite trafikkaos. Vi kommer att skicka ut information till sommarstugeägarna på andra orter för att förvarna om att vi håller på på Ölandsbron så att de inte får en chock när de kommer fram. Vi vädjar om att alla ska ta det försiktigt, säger Johan Wesley, Trafikverkets projektledare.