Glesbygd

De verkar för full täckning

1:47 min

Projektet #fulltäckning möter utmaningen att folk i glesbygd ska få samma tillgång till mobiltäckning och internet som större samhällen.

För Västerbottens del är det främst mobiltäckningen som är en utmaning.

– Det beror på geografi och att vi är få människor i vissa områden där det inte finns en affär (för telefonbolagen) att sätta upp en bra täckning, säger Eva-Marie Marklund som är bredbandskoordinator på Region Västerbotten.

Enligt Eva-Marie Marklund är länets täckning generellt bra men exmpelvis på turistorter det är inte dimensionerat för att klara tillströmningen av turister som kommer under högsäsong.

Hur ser framtiden ut för det här projektet?

– Det ser väldigt bra ut. Det finns många idéer kring hur man kan använda teknik på olika sätt och kombinerar olika möjligheter med varandra. Exempelvis kan man bygga upp lokala nät men även använda de höga telecommasterna som redan finns för att kunna nå större område både med mobilt bredband och telefoni, säger Eva-Marie Marklund.