Försvunnen kommunal konst – "Ett problem”

3:45 min

Det är ett problem att konst som är inköpt med offentliga medel är förvunnen, säger Anders Olofsson, samordnare för konstinköp på Statens konstråd.

Landets kommuner saknar sammantaget uppemot 17 000 konstföremål. Det handlar om allt ifrån tavlor som hängt på äldreboenden till statyer som har stått i kommunhus.

Det kan vara så att konstverk i exempelvis keramik som har gått sönder kan ha blivit kastad men att händelsen inte har dokumenterats. Det kan också vara så att konst har flyttats i samband ombyggnader och att det gjorts sammanslagningar av flera avdelningar. Det kan förekomma att konstverk kan finnas på lagerlokaler utan att det finns dokumenterat och uppmärkt.

– Det är ett problem eftersom det handlar om konstverk som har köpts in med offentliga medel och att den nu inte går att se, säger Anders Olofsson, samordnare för konstinköp på Statens konstråd.

Anders Olofsson tror inte att det är så vanligt att det handlar om stulen konst, mer om försumlighet i kommunerna.

I Vänersborgs kommun där saknas 250 av de omkring 1 000 konstföremål som kommunen har köpt in.

– Att konsten saknas kan också bero på att många kommuner inte har gjort tillräckligt regelbundna inventeringar av sina konstverk. Det kan också vara så att det saknas en ansvarig för den kommunala konsten, säger Krister Glennerstrand, kulturchef på Vänersborgs kommun.

– Men en åtgärd för att hitta konstverken kan vara att göra en  polisanmälan och börja efterlysa konsten för att på så sätt få hjälp av polis och allmänheten att få tillbaka konst som har varit förvunnen, säger Krister Glennerstrand, kulturchef på Vänersborgs kommun.