Ungas psykiska ohälsa

Vad fjärde patient på psykakuten är född på 90-talet

1:47 min

Både andelen och antalet akutbesök av 90-talister ökar varje år, visar siffror från Socialstyrelsen, rapporterar P4 Blekinge. Men det behöver inte betyda att de mår sämre, enligt organisationen Mind.

Siffrorna kan bero att unga inte vet var de kan få hjälp och därför vänder sig till psykakuten, säger Karin Schulz, generalsekretare för ideella organisationen Mind som abetar för psykisk hälsa.

– Siffrorna är dels ett tecken på att det finns mindre skam kring pyskisk ohälsa, att man är mindre rädd för att prata om det. Man vågar söka vård i större utsträckning idag, vilket är väldigt positivit, säger Karin Schulz.

Men vad är det i vårt som gör att 90-talisterna söker mer vård på psykakuten?

– Det är en svår fråga, men det man kan se som har hänt under de senaste två åren är social mediers inträde i allas liv och särskilt de som är i en känslig ålder kan påverkas mer än andra av det. En annan sak är att det är väldigt svårt att få tillträde i arbetsmarknaden om man inte har fullständiga betyg eller inte gått gymnasiet, vilket oroväckande faktor som påverka många unga, säger Karin Schulz.